Posted in Actualités

Mahajanga : Fotoam-pitsarana manetriketrika nametrahana ny Filoha vaovao eo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) Mahajanga

Pejy an-tsary: Fotoam-pitsarana manetriketrika nametrahana ny Filoha vaovao eo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) Mahajanga dia Rtoa TSIMIAVA Jessica Marie Claude, sy ny Tonia Mpampanoa Lalàna (PR), Atoa RATSIMANDRANTO Jean Jacques William, androany Zoma 05 Febroary 2021, Mahajanga

Posted in Actualités

Mahajanga : Fandrosoan’ireo asa fampifandraisana (digitalisation INFOTPI, INFOTF, INFOTA)

Pejy an-tsary androany Zoma 05 Febroary, avy any Mahajanga :

Fandrosoan’ireo asa fampifandraisana (digitalisation INFOTPI, INFOTF, INFOTA) eo amin’ireo Tribonaly sy Rafi-pitsarana telo karazana (Fitsarana Ambaratonga Voalohany na TPI, Fitsarana misahana ny Ara-bola na TF ary ny Fitsarana misahana ny Raharaham-panjakana na TA) miaraka amin’ireo solontenan’ny Vondrona Eoropeana sy ny Tetikasa « Ny Fanjakana ho an’ny Daholobe » (NFD).

Posted in Autres Evenements

Andro faharoa amin’ny Andron’ny Talem-paritra misahana ny Fandraharahana ny Fonja (DRAP)

Santionany amin’ireo lohahevitra androany : ny fampandrosoana ny asa fambolena sy fanodinana vokatra amin’ireo tobim-pamokarana miankina amin’ny fonja (camps pénaux), ny ady atao amin’ny fipariahan’ny valanaretina Covid-19, ny fifaninanana anaty fanjarian’ny fitantanana (culture d’excellence), ny sata sy rafi-draharaha (organigramme) mifehy ireo DRAP.