Archive journalières: 16 juin 2020

Juin 16

Tatitra mahakasika ny tontolon’ny fitsarana nandritry ny fivoriana ara-potoana tanterahin’ny Antenimieram-pirenena teny amin’ny CCI Ivato

Araky ny voafaritry ny lalàna, tsy maintsy manatanteraka fihaonana amin’ireo solombavambahoaka ny Praiministra lehiben’ny Governemanta sy ireo mpikambana eo anivon’ny Governemanta mandritry ny fivoriana ara-potoana tanterahin’ny Antenimieram-pirenena. Fanaovana ny tatitra mahakasika ireo fandaharanasa fanatanterahana ny Politika ankapoben’ny Fanjakana no anton’izay. Omaly no nanatontosana izay fihaonana izay teny amin’ny CCI Ivato ny roa tonta ka isany …

Continuer à lire »