«

»

Avr 24

Tohin’ny hetsika fizarana aro-vava

Mbola notohizana androany ny fizarana aro-vava izay nandraisan’ny Ministeran’ny Fitsarana anjara mavitrika tamin ny Fokontany 10 teto amin’ny Firaisana I, tsy nohadinoin’Andriamatoa Johnny Richard ANDRIAMAHEFARIVO Ministry ny Fitsarana koa ny nizara sy nanome izany tamin’ireo mpiara-miasa aminy eo anivon’ny Fitsarana Tampony sy ny Lapan’ny Fitsarana Anosy satria misy tokoa ireo mpiasan’ny Fitsarana manefa izany asa masina izany. Fehiny, aro-vava 23.000 isa no voazara tamin’ ity herinandro ity ary mpiasan ny Ministera 100 mahery no nanefa ny adidiny amin’ny ady amin’ ny Covid19. Manentana hatrany amin’ny fiarovana sy fampiasana aro-vava ary ny fihiboana any an-trano.