Posted in Annonces et Informations

FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA

⚖️ FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA :
📌 Lohahevitra vaovao indray no entina ampahafantarina antsika mpanaraka ny pejy amin’ity volana jona ity. Satria moa ity volana ity dia natokana hankalazana ny volan’ny ankizy dia andeha ny mahakasika ny FIAHIANA NY ZAZA na « TUTELLE » no ampahafantarina antsika bebe kokoa.
Ny lalàna laharana faha 2007-023 tamin’ny 20 aogositra 2007 mikasika ny zo sy ny fiarovana ny zaza no mifehy ny fiahiana ny zaza na « tutelle » eto Madagasikara.
🔷 RAHOVIANA ARY NO MISOKATRA NY FIAHIANA NY ZAZA na TUTELLE ?
👉 Rehefa maty avokoa ny ray sy ny renin’ilay zaza na zatovo (marihina fa latsaky ny 21 taona ilay zaza na zatovo resahina eto),
👉 Rehefa very tanteraka na vonjimaika ihany na koa noesorina tamin’ny ray sy ny reny ny fanatanterahany ny fahefan’ny ray aman-dreny na « autorité parentale »,
👉 Ho an’ireo zaza tsy misy mpiahy izay tsy manana na ray na reny nanangana an-tsitrapo na koa tsy manana mpiahy voamarina tamin’ny alalan’ny didim-pitsarana navoakan’ny Mpitsara ny ankizy na « Juge des enfants ».
🔷 INONA NO TANJON’NY FIAHIANA ?
Hiarovana ny zaza sy ho fitantanana ny fananany mandrapahafeno taona azy.
🔷 IZA AVY NO AZO ATAO MPIAHY na « TUTEUR » ?
Ny fianakaviana nipoiran’ilay zaza araka ny laharana akaiky azy indrindra.
🔷FA TSY AZO ATAO MPIAHY KOSA :
👉 Ny ankizy,
👉 Ny olona manana fahasembanana ara-tsaina,
👉 Ny olona voaheloka tamin’ny sazy mihatra amin’ny vatana sy mahafa-baraka na
👉 Ireo olona fanta-bahoaka noho ny faharatsiam-pitondrantenany.
Ny Sampandraharahan’ny Fanapariahana Lalàna eo anivon’ny Foibem-pitondrana momba ny Fandinihina sy Fanavaozana Lalàna.
Posted in Autres Evenements

Fifamindram-pahefana.

📸 Pejy an-tsary 09 Jona 2022.

⚖ Fifamindram-pahefana.

➡️ Taorian’ny fanendrena an’Andriamatoa BEGARA Etienne ho Talen’ny Fampivoarana ny Famokarana eny anivon’ny Toby (Directeur de la Promotion de la Productivité des Camps Pénaux), dia notontosaina androany 09 Jona 2022 tao amin’ny biraon’Andriamatoa RAKOTOMALALA Aina Tantely, Talen’ny maha olona sy ny famerenana ny voavonja eo anivon’ny fiaraha-monina (Directeur de l’Humanisation de la Détention et de la Préparation à la Réinsertion Sociale) eto Faravohitra ny famindram-pitantanana ny Sampandraharahan’ny Asa, Tombim-pamokarana ary ny Sakafo (Service des Métiers des Camps Pénaux et de l’Alimentation) izay tarihin’Andriamatoa ANDRIANOELIMANANA Ny Aina Mamy. Ka manomboka izao dia hotantanan’ny Fitaleavan’ny Fampivoarana ny Famokarana eny anivon’ny Toby ity Sampandraharaha ity.

Posted in Actualités

Fikaonandoham-pirene­na momba ny fananantany.

📸 Pejy an-tsary 08 Jona 2022.

⚖ Fikaonandoham-pirene­na momba ny fananantany.

✅Tontosa anio ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fikaonandoham-pirene­na momba ny fananantany izay hitadiavana vahaolana amin’ireo olana maro mianjady amin’ny vahoaka amin’ny resaka tany.

⭐ Nosokafan’ny Filoham-pirenena , A/toa Andry RAJOELINA ny fotoana ary niaraka nanantontosa sy namolavola ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny Ministeran’ny Fanajariana ny tany sy ny Fananantany.

⭕Haharitra hateloana ity fikaonandoham-pirene­na momba ny fananantany ity.

Posted in Autres Evenements

Fankalazana ny faha-5 taonan’ny fikambanana mpanao Karate eo anivon’ny Fandraharahana ny Fonja.

📸 Pejy an-tsary 04 Jona 2022.

🥋Fankalazana ny faha-5 taonan’ny fikambanana mpanao Karate eo anivon’ny Fandraharahana ny Fonja.

🎉Tontosa anio 04 Jona 2022 ny fankalazana ny faha-dimy taonan’ny mpiangaly ny haiady Karate eo anivon’ny Fandraharahana ny fonja. Tao amin’ny trano malalaky ny E-media Ampasanimalo izany.

⭐Nanasa ireo mpiangaly haiady hafa eo anivon’ny Fandraharana ny Fonja tahaka ny Kung-Fu sy ny Kick boxing ary koa ny mpiangaly haiady karate avy amin’ny Antenimierampirenena­.

🔱Tonga nanome voninahitra sy nisolotena ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja ny Tale mpiandraikitra ny fiarovana ny Fonja (DSEP) eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana.

Posted in Autres Evenements

Fifamindram-pahefana

⚖️ Fifamindram-pahefana.

➡️ Tontosa androany 03 Jona 2022 teto Ankorahotra ny Fifamindram-pitantanana teo amin’ i Ramatoa RASOLONANAHARY Vololoniaina, Talen’ny Fampiroboroboana ny Fahintsiana (Directeur de la Promotion de l’Intégrité) teo aloha izay voatendry ihany koa ho Mpandrindra ny Birao misahana ny Fanaraha-maso ny Fitsarana sy ny Fonja (Bureau de Coordination, de Contrôle des Juridictions et des Etablissements Pénitentiaires), sy Andriamatoa RAZAFINJATOVO Meloniaina Herizo Talen’ny Fampiroboroboana ny Fahintsiana (Directeur de la Promotion de l’Intégrité) vaovao.