Archive mensuelles: janvier 2020

Jan 30

Fifamindram-pahefana teo amin’ny Mpitahiry ny Kasem-panjakana

Tontosa ny marainan’ny 30 janoary 2020 ny lanonana namindran’Andriamatoa RANDRIANASOLO Jacques ny fahefana, tamin’ny Mpitahiry ny Kasem-panjakana vaovao ; izay voatendry ho Minisitry ny Fitsarana. Tato amin’ny tranombokin’ny minisitera tety faravohitra no nanatanterahina izany, ary ny Minisitra hodimbiasana no nandray fitenenana voalohany. Nanao jery todika fohy ny asa vita nandritra izay herintaona nitantanany ny departemanta …

Continuer à lire »

Jan 17

Fanokafana ny taom-piasana 2020

Lanonam-pitsarana manetriketrika notarihin’ny Lehiben’ny Fitsarana Tampony mirahalahy, ary natrehan’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana sady Filoha lefitry ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara ; no nentina nanokatra ny taom-pitsarana 2020, ny Zoma 17 janoary. Raha nandray ny fitenenana ny Tonian’ny Fampanoavana Ambony eo anivon’ny Fitsarana Tampony, dia nanao tatitra fohy ireo asa vita nandritra …

Continuer à lire »

Jan 03

Appel à candidature pour le poste de Juge à la Cour Pénale Internationale