«

»

Déc 14

Fametrahana ny Filoha, ny Tonian’ny Fampanoavana ara-bola ary ireo Mpitsara mpanolo-tsaina teo anivon’ny Fitsarana Ara-Bola Antananarivo

Tontosa androany 14 desambra 2018 ny fotoam-pitsarana manetriketrika teo anivon’ny Fitsarana Ara-Bola Antananarivo, ka nametrahana tamin’ny toerany an’Andriamatoa isany :
– RATSIMANDRAVA Solonirina, Filoha
– RANDRIANARIVELO Mamy Fetra, Tonian’ny Fampanoavana ara-bola
– RAHARISON Ando Harilalaina, Mpitsara mpanolo-tsaina
– RAMBOARISOA Mikaela Albert, Mpitsara mpanolo-tsaina
Tonga nanatrika izany fotoana izany, nisolo tena an-dRamatoa Minisitra, ny Sekretera Jeneraly eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Nanotrona ny fotoana ihany koa ny tompon’andraikitra avy eto amin’ny Ministera sy ny avy ao amin’ny Fitsarana an-tampony ; ny mpikambana ao amin’ny CSM, ary ny fianakavian’ireto mpitsara vao nandray ny toerany.