«

»

Déc 18

Fotoam-bavaka fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra

Fanokafana ny fotoam-bavaka noho ny:

  • Fahatratrarana ny faha 56 taonan’ny Fitsarana Tampony eto Madagasikara
  • Fahatratrarana ny faha 08 taonan’ny Vondrombavaky ny Ministeran’ny Fitsarana
  • Fahavitan’ny trano fiasan’ny Mpirakidraharaha ny Fitsarana Ambony sy Ambaratonga Voalohany Antananarivo
  • Fahavitan’ny trano Fampanoavana Fitsarana Ambaratonga Voalohany Antananarivo
  • Fahavitan’ny taom-pitsarana 2017
    Ny Alatsinainy 18 Desambra 2017 manomboka amin’ny 02 ora hariva ao amin’ny Lapan’ny Fitsarana Tampon’i Madagasikara Anosy Antananarivo.

« … Mandrosoa any amin’ny Lalina dia alatsaho ny haratonareo hahazoana hazandrano » (Lioka 5, 2)