«

»

Août 10

Fotoana Fifanakalozana miaraka amin’ireo mpitantana ny fitsarana ny faha 09, 10,11 Aogositra aty amin’ny « La Promenade » Mahajanga


« FITSARANA MAHOMBY ANTOKY NY FAHATOKISANA »
Ireo zana-doha-kevitra dinihina:
Ny fifanakalozam-baovao antoky ny fahitana ny asan’ny fitsarana
Fanazavana ny asan’ny Foibem-pitantanana misahana ny fampiroboroboana ny fahitsiana (intégrité)
Fanazavana mikasika ny tsy fetezana eo amin’ny fomba fitsarana
Fampiasana ny fenitra sy fitsipika iraisam-pirenena mikasika ny zon’olombelona any anatin’ny didim-pitsarana
Fampidirana ny teknolojia vaovao eo amin’ny fitahirazan-kevitra eo amin’ny fitsarana