«

»

Nov 25

Report du Concours à l’ENAP

FILAZANA

Araka ny didim-pitondrana iraisan’ny Ministera nasiam-panovàna laharana 24 890/2016-MJ/MFPRATLS/DIRENAP/C.16 nivoaka ny 18 Novambra 2016 dia mampandre antsika rehetra mpiadina ho amin’ny fanadinana fifaninanana hidirana ho mpandraharaha ny Fonja izay tokony hatao ny faha 28 Novambra 2016 ho avy izao dia nahemotra ho amin’ireto daty sy fotoana manaraka ireto :
13 – 14 – 15 Janoary 2017 ny fanadinana an-tsoratra
16 – 17 Janoary 2017 kosa ny fanadinana ara-panatanjahantena.
Ny Talen’ny serasera