«

»

Oct 30

Visite représentant CPA

Noraisin-dRamatoa Minisitry ny Fitsarana tao amin’ny biraony ao Faravohitra Andriamatoa Dirk PULKOWSKI, solontenan’ny Cour Permanente d’Arbitrage(CPA) ao Maorisy androany maraina tamin’ny 8h30 teo.
Ny tena votoatin’ny fitsidihana moa dia ny fampahafantarana ny fisian’ny Cour Permanente d’Arbitrage io satria i Madagasikara dia mpikambana ao anatiny. Ny tena tombony amin’ity Cour Permanente d’Arbitrage ity dia ny fahafahana mitondra ny raharaha anankiray eo anoloany na ilay antsoina hoe « différend inter-étatique ».

Tanjona iray koa ny mba hisian’ny Mpitsara Malagasy hikambana ao anatiny mba ahafahana mamaha ny olana ao.
Raha any La Haye no tena misy ny foiben’ity « Cour Permanente d’Arbitrage » ity dia misy birao solontena ny aty amin’ny ranomasimbe Indianina izany hoe ao Maorisy izay akaiky kokoa an’I Madagasikara.