«

»

Oct 30

Visite DG adjoint OIM

Nanantanteraka fitsidihina ofisialy tao amin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana ny delegasiona ny Union Européene izay notarihan’i Andriamatoa Philippe WILLAERT, Ministre Conseiller et Chef de Section Politique, Presse et Information sy ny Chef de Mission des Etats membres ny Union Européenne. Ny votoatin’ny resaka moa dia ny mahakasika ny Plan National du développement, izany hoe ny accès à la Justice sy ny ady atao amin’ny kolikoly sy ny TTR (Traitement en Temps Réel) ny raharam-pitsarana.
Noresahana teo ihany koa ny mahakasika ny « Traite des personnes » izay ny Primature no mikarakara azy miaraka amin’ireo Ministera maromaro. Anisan’ny nisongadina tao koa ny “peine de mort” izay efa eo andalam-pamolavolana lalàna ny Ministeran’ny Fitsarana ka ho alefa hodinihina tsy ho ela eny amin’ny Assemblée Nationale ary koa ny mahakasika ny traité de Rome izay efa nosoniavin’ny Madagasikara. Ary namarana ny fihaonana tao ny fiverenan’ny famatsiam-bola avy amin’ny Union Européenne.